The biggest update i ever made!!
New version available. Please read changelog first.

Największa lista zmian dotychczas poczyniona!!
Nowa wersja opublikowana. Proszę zapozmanć się ze zmianami.

Best Regards / Pozdrawiam