Nowa/poprawiona wersja dostępna do pobrania. Proszę zapoznać się ze zmianami przez aktualizacją.
Wersja v111 została usunięta z serwera.

New/fixed version available to download. Please read changelog first
Version v111 was removed from server
.

Pozdrawiam / Best Regards