New version of Tomato by Shibby is now available.
Please read changelog first!

Nowa wersja Tomato by Shibby jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.

Best Regards / Pozdrawiam