New version of Tomato-ARM is now available.
Please read changelog first.
**IMPORTANT** – Netgear`s users has to erase NVRAM and set all settings manually or run commands from HERE before Tomato upgrade.

Many thanks to @tvlz, @Fab Five Freddy, @xu kai, @Yongqiang Qin for repair many important bugs and help to make Tomato better!

Nowa wersja Tomato-ARM jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.
**WAŻNE** – Użytkownicy routerów Netgear muszą wyczyścić NVRAM i ustawić wszystkie ustawienia ręcznie od nowa lub wpierw wykonać komendy z LINKU przed aktualizacją Tomato.

Wielkie podziękowania dla @tvlz, @Fab Five Freddy, @xu kai, @Yongqiang Qin za naprawdę wielu ważnym błędów w tomato i za pomoc by Tomato było jeszcze lepsze!

Best Regards / Pozdrawiam