New version of Tomato (Mipsel and ARM) is now available.
Please read changelog first.
ATTENTION: You have to erase nvram adter install this version and configure your router once again!!

Nowa wersja Tomato (Mipsel i ARM) jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.

UWAGA: Koniecznie musisz wyczyścić nvram po instalacji tej wersji i skonfigurować swój router raz jeszcze!!

Rozmowa o funkcjonalności MultiWAN / Discussion about MultiWAN feature:
PL: OpenLinksys.info
EN: LinksysInfo.org

Best Regards / Pozdrawiam