New version of Tomato is now available.
Please read changelog first.
!Note: I made dedicated image for WNR3500L(v1). All others images are now too big!

Nowa wersja Tomato jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.
!Notka: Skompilowałem dedykowany obraz dla WNR3500L(v1). Pozostałe są obecnie za duże!

Best Regards / Pozdrawiam