New version of Tomato is now available. Please read changelog first. It`s huge!! Nowa wersja Tomato jest już dostępna. Proszę zapoznać się ze zmianami. Jest potężna!! Best Regards / Pozdrawiam