New version of Tomato is now available.
Please read changelog first. It`s huge!!

Nowa wersja Tomato jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami. Jest potężna!!

Best Regards / Pozdrawiam