Hi,

Router list has been updated. Added fields: CPU Freq and LAN Speed.
Big thanks for @jack78 from openlinksys.info.

Lista routerów została zaktualizowana. Dodano pola: Taktowanie CPU oraz prędkość LAN.
Wielkie podziękowana dla @jack78 z openlinksys.info.

Best Regards / Pozdrawiam