New version of Tomato by Shibby is now available in download section.
Please read changelog first

Nowa wersja Tomato by Shibby jest już dostępna w działe „download”.
Proszę zapoznać się ze mnianami