Version 123 has two important bugs:
– The field „wl_nbw_cap” is invalid when you try select 80MHz of Channel Width
– missing TINC in all AIO builds.

All AIO builds of K26/K26RT-N and all builds of K26RT-AC has been fixed, re-compiled and re-downloaded on server.
Please reflash your routers.

Wersja v123 miała dwa poważne błędy:
– Pole „wl_nbw_cap” is invalid pojawiające się przy próbie wyboru i zapisu 80MHz dla szerokości kanału
– brakująca funkcjonalność TINC w obrazach AIO

Wszystkie wersje AIO dla K26/K26RT-N oraz wszystkie obrazy dla K26RT-AC zostały naprawione, przekompilowane and ponownie wysłane na serwer.
Proszę o przeflashowanie swoich routerów.

Best Regards / Pozdrawiam