Mipsel`s version has been fixed, re-compiled and re-uploaded on server.

Wersja dla Mipsel została naprawiona, przekompilowana i ponownie wysłana na server.

Best Regards / Pozdrawiam