New version of Tomato-ARM is now available.
**ATTENTION** Please read changelog first because this version include many important changes

Nowa wersja Tomato-ARM jest już dostępna.
**UWAGA** – Proszę koniecznie zapoznać się ze zmianami gdyż ta wersja zawiera wiele bardzo istotnych zmian.

Best Regards / Pozdrawiam