I fixed only advanced-vlan page. Now it should works correct.
All images are already in download section.

Poprawiłem jedynie stronę advanced-vlan. Teraz powinna się wyświetlać poprawnie
Wszystkie obrazy są już dostępne w sekcji download.

Best Regards / Pozdrawiam