New version of Tomato is now available.
Please read changelog first.

Nowa wersja Tomato jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.

Best Regards / Pozdrawiam