As I promised new version of Tomato for Mipsel`s routers is now available.
Please read changelog first.

Zgodnie z zapowiedzią nowa wersja Tomato dla routerów Mipsel jest już dostępna.
Proszę zapoznać się ze zmianami.

Best Regards / Pozdrawiam