After a very long break i`m back with new version of Tomato. First for ARM only but i`m working on Mipsels version too.
v139 was non-public version so public release has the numer 140. Please read changelog first. It`s huge!!

Po bardzo długiej przerwie powracam z nową wersją Tomato. W pierwszej kolejności tylko dla ARM ale pracuję także nad wersją dla Mipsel.
v139 było wydaniem niepublicznym, dlatego też to wydanie nosi numerek 140. Proszę zapoznać się ze zmianami. Lista jest potężna!!

Big Thanks to / Wielkie podziękowania dla: @kille72 @AndreDVJ @Jacky444 @koitsu @M_ars @Vindicator @Sean B. @Toastman @RMerlin @tsynik @tvlz @branetre @Steel_Rat @mosfit @pedro @NeoX @lancethepants @qrs and others / i innym!

Best Regards / Pozdrawiam