I fixed only advanced-vlan page. Now it should works correct. All images are already in download section. Poprawiłem jedynie stronę advanced-vlan. Teraz powinna się wyświetlać poprawnie Wszystkie obrazy są już dostępne w sekcji download. Best Regards / Pozdrawiam