As I promised new version of Tomato for Mipsel`s routers is now available. Please read changelog first. Zgodnie z zapowiedzią nowa wersja Tomato dla routerów Mipsel jest już dostępna. Proszę zapoznać się ze zmianami. Best Regards / Pozdrawiam